Faculty

Prof. Takeshi Katsumi Assoc. Prof. Atsushi Takai
Assist. Prof. Tomohiro Kato Researcher Shinji Miyaguchi
Secretary Kaoru Hijino

Student

D3 Tang Jiajie Zhang Yu
Aye Cho Cho Zaw
D2 Chen Ji Yu Rongguang
D1 Tatsuo Yamamoto Nosho Kazuki

M2 Michihiro Ishida Misaki Terao

Tomoki Hashimoto Yusuke Masaki

Hiro Yoshimura Xie Yuexin

Marisa Won
M1
Riho Ogata Koichi Tayama

Shinichiro Demachi yuki Nagao

Yoshizane Miki

B4
Ryosuke Shimizu Tomoki Shinpo

Iori Tominaga Minami Nishimura

As of April 13, 2023
TOP